In de meeste gevallen wordt Coaching helaas (nog) niet vergoed. Voor specifieke informatie over vergoedingen kan je het beste contact opnemen met je zorgverzekeraar.

Wel zijn er financiële tegemoetkomingen waar je misschien gebruik van kan maken. 

PGB
In sommige gevallen kan Coaching betaalt worden vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB). Een PGB is een geldbedrag waarmee je zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. Op deze wijze kan Coaching betaald worden vanuit het PGB. Voor meer informatie en de voorwaarden zie: www.pgb.nl. Voor het aanvragen van een PGB kan je contact opnemen met het zorgloket van je gemeente.

Belasting
Onder de noemer psychosociale hulpverlening/begeleiding/scholingskosten kunnen de sessies als aftrekpost bij de inkomstenbelasting worden opgevoerd. Je kan de gemaakte kosten ook als bijzondere ziektekosten op uw belastingaangifte aftrekken. Voor meer informatie zie: www.belastingdienst.nl.